Geraldine Van den Weghe

Lid Afdelingsbestuur, Politieraadslid

  • Geboorteplaats:

    Leuven

Geraldine is master in de rechten en notaris. Zij aan zij met vader Xavier werkt ze als notaris te Zulte. Als gewezen topturnster op internationaal niveau weet ze alvast heel goed duidelijke doelen te stellen en met de daarbijhorende stress om te gaan.

Zij hecht veel belang aan een propere en veilige gemeente, een gemeente waar ondernemers ondersteund worden en waar geïnvesteerd wordt in de kernen met resprect voor het lokale erfgoed.

Deze jonge notaris geloof in de kracht om te veranderen wat ze kan veranderen, de tolerantie om te accepteren wat ze niet kan veranderen en de wijsheid om het onderscheid tussen die twee te maken…

Concrete actiepunten:
- Uitbreiden of verbeteren van de sportaccommodatie op diverse locaties (vb. Waalmeers)
- Verder digitaliseren van de gemeentelijke diensten (vb. uitleendienst van het gemeentelijk materiaal)
- Kwaliteitsvolle groene heraanleg van de dorpskernen (vb. Gaston Martensplein Zulte, gemeenteplein Olsene)
- Ondernemen in Zulte verder stimuleren en inzetten op lokale economie (vb. actie “Koop lokaal”, frequenter organiseren van een plaatselijke boerenmarkt, startende ondernemers een duwtje in de rug geven, …)
- Werk maken van de N43 (stuk tussen Kasteel en Centrum Zulte) en de Centrumstraat  prioritair fietsveilig maken
- Stijgende vraag naar kinderopvang beantwoorden in samenwerking met private actoren en naschoolse opvang (inclusief vakantiekampen) verruimen
- Extra inzet voor onderhoud begrafenisplaatsen, gemeentelijke speelpleintjes, enz.


Guilty pleasure: patatjes
Favoriete plek in Zulte: Oude Leiearm
Bucket list: op reis naar Alaska en Canada
Favoriet Zults woord: ‘Topetegoare’