Een gezonde geest in een gezond lichaam.

Jeugd, sport, vrijetijdsbeleving en het verenigingsleven in de gemeente Zulte verdienen bijzondere aandacht.

Iedere inwoner moet de kans worden geboden om zijn talenten te ontdekken, te ontwikkelen en uit te diepen. Een uitgebreid sport- en cultuuraanbod is belangrijk in het vergroten van de lokale verbondenheid tussen mensen.

Jeugd

Jeugd moet zich goed voelen in Zulte. Dat betekent dat er ruimte, infrastructuur, ondersteuning en waardering moet zijn.

Actiepunten:

 • Definitieve oplossing voor Jeugdcafé/jeugdhuis ’t Sloefke
 • Ondersteunen van jeugdhuizen voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten
 • Verder uitbouwen speelpleinwerking
 • Stockageruimte voor jeugdverenigingen
 • Terug opmaak van een echt Jeugdbeleidsplan als leidraad
 • Veilige infrastructuur op ieder moment verzekeren
 • Uitbreiden speelpleinen en toevoegen speelwaarden bij creëren van nieuwe publieke ruimtes
 • Beter onderhoud speelterreinen
 • Speelbossen per deelgemeente aanleggen/uitbreiden
 • Stimuleren van lokale kwaliteitsvolle uitgangsmogelijkheden voor jongeren
 • Aandacht voor gehoorbescherming tijdens evenementen

 

Sport en gezondheid

Sporten vergroot de verbondenheid van mensen en is noodzakelijk voor een sociale ontwikkeling en gezonde gemeenschap.

Actiepunten:

 • Strategisch masterplan renovatie / modernisering sportsites

  (kunstgrasplein, fit-o-meter en Finse looppiste, in elke deelgemeente, mountainbikeroute, …)

 • Gevarieerd en vernieuwend aanbod sportkampen (kleuters lagere school én tieners) en bootcamps
 • Uitgebreider sport- en bewegingsaanbod voor senioren
 • Inzet van een gemeentelijke bewegingscoach, die buurten laat bewegen
 • Toegankelijker maken van infrastructuur voor mensen met beperking en stimuleren van G-sporten
 • Bewaken diversiteit van het sportaanbod
 • Versterkte aandacht en sensibiliseren voor preventief onderzoek naar o.a. borst-en baarmoederhalskanker, …
 • Uitwerken van preventiecampagnes samen met diverse gespecialiseerde partners

  

Cultuur

Als culturele Leiegemeente willen wij met ons cultureel aanbod ook onderscheidend zijn ten opzichte van andere gemeenten.

Actiepunten:

 • Cultuurkalender met aandacht voor alle leeftijden ( jong en oud)
 • Eiciënter gebruik gemeentelijke zalen
 • Uitleendienst : klantvriendelijke uren, stockageruimte, …
 • Cultuurraad inzetten als: expertise cel
 • Terug investeren in een echt cultuurbeleidsplan (inclusief SWOT-analyse – meten is weten)
 • Organisatie van een groot jaarlijks/tweejaarlijks cultureel project: “Concert op/ aan de Leie, musical, film, groot massa toneel, cultuurmarkt, …
 • Zoeken naar verhoogde betrokkenheid van jongeren bij cultuurevenementen. Wisselwerking tussen sport en cultuurwereld
 • Cultuur steeds integreren in gemeentelijke activiteiten = cultuurtoets bij gemeentelijke organisaties
 • Doordachte renovatie Adolf Meheus museum
 • Religieus erfgoed cultureel te ontsluiten via kerkplan
 • Actievere participatie in regionale werking van POLS
 • Uitbreiding workshops bibliotheek
 • Bibliotheek en bib en cultuurcafé integreren in nieuw masterplan van Zulte centrum
 • Betere communicatie rond cultuurevenementen
 • Gemeente als echte cultuurpartner en promotor
 • Eerlijke en eiciënte toepassing van verhuurreglement
 • Behoud gratis gebruik gemeentelijke infrastructuur
 • Introduceren conciërge per zaal ( iedere zaal een gezicht)
 • Blijvend kwaliteitsvol kunstonderwijs in Villa del Arte
 • Teken - en Schildersclub laten evolueren naar een open creatief atelier
 • 2 jaarlijks gemeenschappelijk muziekfeest
 • Roger Raveelmuseum: streven naar gratis toegang voor Zultse inwoners
 • Grotere samenwerking tussen Museum, Atelier en Kapel en Huis De Leeuw

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.