Beheren als een goede maar ambitieuze huisvader/moeder:

Een gemeente besturen kost geld. Een goed bestuurde gemeente vereist ook een gedegen financieel beleid. We zorgen voor een budget in evenwicht, maar dat mag niet belemmerend werken voor de toekomstige generaties.

Bewuste en noodzakelijke duurzame investeringen moeten mogelijk blijven.

Een financieel gezonde gemeente

Het is voor CD&V-Zulte noodzakelijk dat de gemeente haar schulden onder controle houdt. Duurzaam investeren is de boodschap.

Het aangaan van verantwoorde kredieten bij uiterst lage rentevoeten vindt CD&V de verstandigste oplossing. Een lening aangaan om broodnodige SLIMME investeringen te kunnen uitvoeren, is vaak zinvoller dan met eigen middelen te investeren. CD&V-Zulte pleit voor een gezond investeringsbeleid.

Actiepunten

  • Consequentere opvolging van uitgaven en inkomsten en meerwerken beter onder controle houden
  • Een verantwoord en actief schuldenbeheer zonder bang te zijn om te investeren

Lokale lasten onder controle houden

Het is evident dat er door de gemeente geen uitgaven gedaan kunnen worden zonder inkomsten te vergaren. Het heffen van lokale belastingen en andere lasten zal dus steeds noodzakelijk zijn.

CD&V pleit ervoor om de lokale lasten onder controle te houden aangezien dit zowel de koopkracht van de inwoners als de economische attractiviteit van de gemeente verhoogt.

Actiepunten:

  • Blijvend lage belastingdruk: 7% personenbelasting
  • Lage onroerende voorheing nl. 1000 opcentiemen zorgt ervoor dat heel veel Zultenaars veel minder betalen voor hun eigen huis en dat zo de eigendomsverwerving gestimuleerd wordt
  • Het niet bestaan van extra-bedrijfslasten zorgt ervoor dat Zulte aantrekkelijk blijft voor ondernemers
  • We streven verder naar behoud van een gezond financieel evenwicht met aandacht voor investeringen en behoud lage belastingdruk

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.