Hoogspanningsnetbeheerder Elia vernieuwt binnenkort de hoogspanningslijnen in de deelgemeenten Olsene en Machelen. De vergunning dateert al van 2018, maar op vraag van gemeenteraadslid Marc Devlieger (CD&V) vroeg de gemeente Zulte om de lijnen ondergronds te brengen. Tevergeefs, want de vergunning is uitvoerbaar en de gemeente gaat niet verder in beroep.
De vernieuwing van de hoogspanningslijnen in Olsene en Machelen maakt deel uit van het project Horta Avelgem, waarbij de lijnen tussen Zomergem en Avelgem vernieuwd worden. Elia verkreeg hiervoor in september 2018 de vergunning van de Vlaamse overheid. Op vraag van gemeenteraadslid Marc Devlieger (CD&V) gaf de gemeente Zulte hiervoor negatief advies. Verder deed Marc het voorstel om de lijnen minstens gedeeltelijk ondergronds te brengen. Ondanks dit negatief advies werd de vergunning verleend door de toenmalige Vlaamse minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V).

“We hebben toen beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “De Raad velde eind mei 2020 een arrest waarbij het beroep van Zulte wordt verworpen en de vergunning bevestigd. De gemeenteraad nam hiervan kennis en gaf opdracht aan de raadsman van de gemeente om het arrest grondig te onderzoeken met het oog op het eventueel instellen van een cassatieberoep bij de Raad van State. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen enkele cassatiegrond kan gevonden worden die zelfs maar een kleine kans op succes zou hebben. De gemeente Zulte zal dan ook onnodige kosten vermijden en geen beroep instellen bij de Raad van State. De vergunning van Elia is dus uitvoerbaar.”

Klik hier voor nieuwsbericht