In de gemeente Zulte komen er geen gratis restafvalzakken voor mensen met medisch afval. Het voorstel werd door raadslid Sally Cosijns (CD&V) op de agenda van de gemeenteraad gebracht maar kreeg een ‘njet’ van de meerderheid. 

“Heel wat mensen kampen met veel extra afval omwille van medische redenen, denk maar aan luiers of grote zakken”, zegt Sally Cosijns. “Heel wat steden en gemeentes voorzien reeds in een subsidie of in gratis restafvalzakken en met deze tegemoetkoming kunnen we de afvalkosten bij deze personen doen dalen en helpen we hen hun zelfredzaamheid en hun recht op gelijke kansen te verhogen. Vandaar het voorstel om jaarlijks twintig restafvalzakken gratis te voorzien aan personen met veel medisch afval zoals mensen met incontinentieproblemen, mensen die een stoma dragen, sondevoeding krijgen of nood hebben aan nierdialyse.”

Het voorstel werd niet goedgekeurd door de meerderheid. “De prijs van een restafvalzak werd in december vorig jaar vastgelegd op een euro”, zegt schepen Frederic Hesters (Open Zulte). “Dat is spotgoedkoop in vergelijking met andere steden en gemeenten. We zijn zeker niet tegen het voorstel en we nemen het mee in de besprekingen van het meerjarenplan 2020-2025.”

Klik hier voor nieuwsbericht