De Zultse oppositiepartij CD&V is tegen de belastingherschikking uit het meerjarenplan van meerderheidscoalitie Open Zulte/N-VA/GVZ. “De verhoging van de opcentiemen van de onroerende voorheffing van 692,72 naar 875 en de daling van de personenbelasting van 7 naar 5,9 procent brengt inderdaad een verschuiving teweeg, maar niet ten goede van heel wat inwoners”, zegt Marc De Vlieger.

Op de gemeenteraad van dinsdag 17 december werd het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door de meerderheid. Oppositiepartij CD&V is echter niet te vinden voor de geplande belastinghervorming.

“De grote slachtoffers van deze belastinghervorming zijn eenoudergezinnen, alleenstaanden en gepensioneerden die nog in hun woning gehuisvest zijn”, zegt gemeenteraadslid Marc De Vlieger. “Deze categorie heeft een eerder bescheiden inkomen waarop relatief weinig belastingen worden betaald. Daarentegen is het bedrag dat moet worden bijbetaald duidelijk hoger dan verlaging van de belastingen. De grote winnaars zijn tweeverdieners met een beter inkomen.”

Grafconcessies drastisch verhoogd
“Andere punten zijn onder andere dat de grafconcessies drastisch verhoogd worden, dat de sociale tegemoetkoming van 30 euro voor 345 gezinnen met drie kinderen en meer wordt afgeschaft en dat de tarieven door de sportkampen tijdens de vakanties met 25 procent verhoogd worden. Het enige lichtpuntje is de afschaffing van de milieutaks, maar door de verhoging van prijs van de huisvuilzak zal dit bedrag van 30 euro  vanaf een gezin van drie personen teniet worden gedaan. De totale extra belastingenlast zal de komende zes jaar minimaal 3.493.428 euro of 539 euro gemiddeld per gezin bedragen.

Burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) vindt de kritiek overdreven: “Tarieven optrekken is nooit prettig, het is soms wel nodig en het gebeurt op een heel verantwoorde manier. Zulte blijft heel betaalbaar en vele andere gemeenten zijn daar jaloers op. Daarbij plannen we voor 33 miljoen euro aan investeringen, het dubbele als in de vorige bestuursperiode. De inwoners krijgen dus waar voor hun geld.”

Klik hier voor nieuwsbericht