CD&V Zulte en N-VA Zulte reiken elkaar de hand

 

Zulte – De lokale afdelingen van CD&V en N-VA in Zulte gaan na rijp beraad en vol goesting samen naar de kiezer in 2024. Deze beslissing is in consensus genomen door de lokale besturen en goedgekeurd door de bovenlokale partijraden.

We willen ons verenigen om samen een positief en kwaliteitsvol alternatief te vormen voor het beleid in Zulte. Beide partijen kennen elkaar en hebben in het verleden al constructief samengewerkt. Wij willen verbindend werken.  We zijn ervan overtuigd dat verbindend werken een meerwaarde betekent voor Zulte en dus voor elke Zultenaar. 


Wat betekent samenwerken voor ons?

Het is een proces waarbij geëngageerde collega’s samenwerken vanuit verbinding met als doel een degelijk onderbouwd en transparant beleid te voeren. Hierbij staat de burger in al zijn facetten centraal. Onder het motto “Er is meer dat ons bindt dan dat ons scheidt”.

 We gaan samen naar de stembus en zullen als aparte maar samenwerkende fracties functioneren na de verkiezingen. Een essentieel element hierbij is dat we enkel samen in een meerderheid stappen.  

We maakten eveneens heldere afspraken om een duurzaam partnerschap te kunnen bestendigen, met respect voor elkaars eigenheid. We gaan inhoudelijk samen aan de slag om een gedragen toekomstbeleid voor te stellen. We kiezen er bewust voor om de link met de nationale politieke partijen te behouden, zodoende ook de Zultse dossiers sneller te kunnen realiseren.

Deze samenwerking is een belangrijke stap om in 2024 de inwoners van Zulte een gedegen en volwaardig alternatief te bieden. We verbreden en verdiepen. We laten de stem van de burger luider klinken. 


Om de symboliek te onderstrepen hebben we voor deze unieke huwelijkslocatie gekozen en laten we ons graag steunen door minister Van Peteghem Vincent en Vlaams parlementslid Gryffroy Andries  uit onze partijrangen.