Super dat je de weg vond naar deze pagina.

      Veilige schoolomgevingen zijn een topprioriteit voor CD&V.

      Je gegevens worden strikt persoonlijk behandeld volgens de wet op de privacy. Verdere informatie hieromtrent kan je vinden op www.cdenv.be/privacy-huisbezoeken

      Voor inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens kan je contact opnemen via privacy@cdenv.be.