November 2019

Aangevraagd door  Catherine De Smet: verkeersveiligheid aan het kruispunt Grote Steenweg-Centrumstraat en herinrichting N43.

Toelichting :

Naar aanleiding van verschillende ongevallen de afgelopen weken aan het kruispunt Grote Steenweg- Centrumstraat stel ik me vragen bij de verkeersveiligheid .

Hierbij heb ik bedenkingen bij de werking van de verkeerslichten. Het valt toch op dat hier téveel ongevallen gebeuren die m.i. niet enkel  te wijten zijn aan de autobestuurders of weggebruikers zelf.

De verkeerslichten zijn al eens bijgesteld om een vlotte doorvloei van het verkeer te waarborgen wat inderdaad positief is. Toch blijkt dit niet voldoende gezien men ervaart dat er op veel te korte tijd zoveel ongevallen gebeuren.  Het is een feit dat aan de beide verkeerslichten het voor de ene rijrichting langer groen is dan voor de andere richting. Misschien is dit voor vele weggebruikers misleidend.

Eveneens wens ik te vragen wat de stand van zaken is van de geplande herinrichtingswerken van de N 43 ?

Voorstel tot besluit :

Ten eerste:  Om tegemoet te komen aan het huidige probleem aan het kruispunt Centrumstraat- Grote Steenweg , vraag ik de verkeerslichten nogmaals te laten hercontroleren en beter af te stemmen. De nodige actie te ondernemen om de weggebruikers attent te maken op de verschillende doorgangssnelheden.

Ten tweede : Druk uitoefenen om de geplande herinrichtingswerken van de N43 versneld uit te voeren.

 

Aangevraagd door  Marc Nachtergaele en Sally Cosijns: uitbreiden aanbod  AED-testellen op ons grondgebied.

Toelichting :

Op de gemeenteraad in november 2018 kwam de vraag van raadslid Pieter Verhalle om te investeren in bijkomende AED toestellen. Er werden bijkomende toestellen aangekocht maar helaas moeten we vaststellen dat bepaalde clubs: KME Machelen, complex in de Kastanjelaan uit de boot vallen.

Als er een probleem zich voordoet moet het toestel aan de Guldepoort of aan de sporthal afgehaald worden met het gevolg dat hier héél wat tijd kan verloren gaan.

Voorstel tot besluit :

Vraag tot herbekijken locaties AED.

 

 

 

 

 

Aangevraagd door  Sally Cosijns: stijgend aantal inbraakpogingen

Toelichting :

Met de donkere weken voor de deur merken we dat de laatste maand er heel wat klachten binnenkomen over inbraken en inbraakpogingen in woningen,  bestelwagens, overval in smatch…

Voorstel tot besluit :

Hoe pakken we deze onveilige situatie aan?

 

Buitenschoolse kinderopvang: aangevraagd door Henk Heyerick

Toelichting :

We stellen vast dat geregeld ouders het gebruik van de buitenschoolse kinderopvang geweigerd worden. Zo worden moeders die in bevallingsverlof zijn en hun kinderen die reeds naar school gaan geweigerd wanneer ze hun kinderen na school in de buitenschoolse opvang wensen te laten blijven.

Voorstel tot besluit :

Hoewel het reglement diverse prioriteitenregels bevat die dit gebruik regelt, stellen wij voor om enerzijds het aanbod van buitenschoolse opvang uit te breiden, zodat mensen het gebruik in deze situaties niet meer kunnen geweigerd worden.

Bovendien stellen we voor om het reglement van de buitenschoolse kinderopvang in die zin ook aan te passen.   

 

 

Agressie op het containerpark: aangevraagd door Marc Devlieger.

Toelichting :

Uit de actualiteit (VVSG) blijkt dat er toenemende agressie is op de containerparken.

Hoe is de toestand in Zulte?  Worden incidenten gemeld en welke preventieve acties zijn hier voor ondernomen?

Voorstel tot besluit :

In kaart brengen van eventuele incidenten en opleiding personeel.

 

Verplaatsen verlichtingspaal – Aangevraagd door Lippens Lieven;

Toelichting:

De verlichtingspaal thv de Waalstraat 170 werd in een 2 jaar tijd reeds 8maal omver gereden. Lijkt het niet zinvol deze te verplaatsen naar de overkant van de weg?

Voorstel tot besluit :

Vraag om de verlichtingspaal te verplaatsen naar de overkant van de straat