Opdrachtverklaring van de Vlaamse Christendemocraten

Voor ons telt elke mens. Elke mens is uniek en levert een eigen, onvervangbare bijdrage aan de samenleving.

Iedere persoon heeft eigen talenten en eigen beperktheden. Elke mens verdient fundamenteel respect. Het is onze opdracht de menselijke waardigheid te beschermen waar nodig en te versterken waar mogelijk.

Elke mens is verbonden. Mensen worden pas zichzelf in relatie met anderen. Alleen als mensen zich met elkaar verbinden, kan een samenleving vooruitgaan. Het is onze opdracht om die verbondenheid, die gestalte krijgt in engagement en dialoog, te stimuleren en te ondersteunen.

Wij willen vanuit een fundamenteel respect voor ieders verantwoordelijkheid, in voortdurende dialoog treden met verenigingen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Wij willen hierbij bevoorrechte relaties onderhouden en ontwikkelen met alle groepen die zich herkennen in de christen-democratische visie op mens en samenleving.