Energie en milieu onze en uw verantwoordelijkheid.

Wij zijn vandaag verantwoordelijk voor de omgeving van morgen.

Het lokaal bestuur moet een voortrekkersrol spelen op gebied van

energiebesparing en gebruik van alternatieve energiebronnen. Het moet

scholen, bedrijven, organisaties en burgers meer sensibiliseren op vlak

van energiebesparing, duurzaam bouwen, maar ook actief zoeken naar

het gebruik van alternatieve energie in de eigen organisatie. Een daling

van de CO2-uitstoot van onze gemeente is de doelstelling.

 

Actiepunten :

• Bij renovatie en/of nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen enkel nog

  volgens lage energieprincipe

• Een energiescan van elke woning via raamcontract

Actieve begeleiding bij premie-aanvragen in kader van duurzaam

  verbouwen van de woning en groen bouwadvies

Energie-informatiedagen i.s.m. energie-experts uit de regio

• Organisatie inspiratietours om concrete projecten te gaan bekijken in

  Zulte en/of regio

• Plaatsing windmolens langs E17. Onderzoek tot mogelijkheid

  participatie bewoners

• Enkel nog duurzame woonprojecten

• Opmaak en uitvoering van CO2 reductieplan ikv Europees project

  2020

• Actualiseren en hervormen milieusubsidiereglement

Meer ambitieus Lichtplan

Verder investeren in rioleringen, waterzuiveringsinstallaties, scheiden

  regen- en afvalwater

Actiever sensibiliseren tot spaarzaam waterverbruik en

  vermindering van afval

Openhouden grachten- en bekenstelsel ter voorkoming van

  wateroverlast

Daling van het aantal kilogram restafval per inwoner

• Actief zoeken naar nieuwe opportuniteiten inzake afvalbeleid

Sluikstorten streng en grondig aanpakken

Thuiscomposteren actiever promoten

• Blijvende wekelijkse ophaling restafval in zomermaanden

• Zwerfvuilacties verder ondersteunen

• Investeren in harde drinkbekers (met logo gemeente Zulte) in onze

  uitleendienst

Openingsuren containerpark uitbreiden en behoud actuele

  flexibiliteit (4x per maand)

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.