Open Ruimte en duurzaam ruimtegebruik:

Open ruimte is een schaars goed, we moeten er dan ook zorgzaam mee

omgaan. Een goed evenwicht tussen de verschillende ruimtegebruikers

en hun behoeften kan best in overleg worden gerealiseerd.

CD&V Zulte ijvert voor een kwalitatieve ontwikkeling van de Leievallei als

openruimtegebied. In dit gebied spelen landbouw, natuur en recreatie

de hoofdrol.

De kernen van Olsene en Zulte dienen op een meer kwalitatieve wijze

ontwikkeld te worden en open ruimtes maximaal te worden behouden.

Het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden om puur economisch

belang en zonder vernieuwde woonbehoefte analyse kan niet.

 

Actiepunten:

 • Geïntegreerde aanpak Seine-Schelde project
 • Uitbreiding natuurgebied (Kasteel Ter Lake)
 • Natuurherstel in de Leievallei (versnelde realisatie met rechtszekerheid

  van de landbouw)

 • Toeristische potentieel uitbouwen: aanlegplaatsen, wandel- en

  rustplaatsen, toeristische formules (actieve en passieve waterrecreatie)

  over gemeentegrenzen heen

 • Onderhoud, natuurbelevingen -educatie i.s.m. met natuur-

  verenigingen (natuurinfoborden en begeleide wandelingen)

 • Aandacht voor veilige en minst hinderlijke ontsluiting para-

  agrarische bedrijven

 • Consequent toepassen gemeentelijke bouwverordening
 • Actualisatie gemeentelijk structuurplan en analyse van de

  woonbehoefte.

 • Prioriteit aan kwalitatieve invulling en (her)invulling van bestaand

  woongebied

 • Totaalaanpak Zulte centrum op basis van visienota (mei 2018),

  opmaak van een masterplan en gefaseerde uitvoering

 

 • Masterplan voor Olsene centrum en bij uitbreiding doortocht

  project N43 - Onderzoek van ondergrondse doorgaande

  verbinding van as N43 (Grote Steenweg) en N459 (Kerkstraat/

  Centrumstraat) met meer pleincreatie, beleving groen en veiligheid

  o Veilige ontsluiting van baanwinkels

  o Behoud open ruimte tussen de woonkernen

  o Aandacht voor veilige busstopplaatsen

  o Snelle doorstroming mogelijk maken langsheen de hoofdwegen

    om zo de zijwegen te ontlasten (sluikverkeer)

  o Herinrichting N43 (Staasbaan) richting Sint-Eloois-Vijve

    en kruispunt met het bedrijventerrein D’Hoye Wielsbeke

    (verkeersafwikkeling in de richting van het op- en afrittencomplex

    Waregem)

  o N459 als poort van de gemeente, moet veiliger en aangenamer

 De spoorlijn als belangrijke as bepaalt mee de ruimtelijke ontwikkeling

  van onze gemeente

  o Realisatie volledig traject lange afstandsīŦetspad tussen Deinze en

    Waregem

  o Zorgen voor goede aansluiting met de kernen en de industriezone

  o Aandacht voor ontsluiting van landbouw- en woongebieden bij

    de nakende sluiting overwegen door de NMBS

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.